Авиотех ООД

Описание

Удачното съчетание на свръхлек самолет с  правилен монтаж и настройка на апаратурата за ултрамалообемно разпръскване осигуряват изключително висока интензивност на покритието, което дава качество  и точност, несравнимо по-високи, от който и да било самолет или вертолет, работещи с конвенционални системи.

Ниското тегло на свръх леките самолети гарантира висока еко-безопасност. При нормална експлоатация разпръскваните вещества много строго следват линии на въздушния поток, създаван от крилото и много бързо достигат земната повърхност без да бъдат отнесени от вятъра. Дори и при случайно попадане на капчици препарат в зоната на индуктивните вихри, тяхното разпръскване е ограничено от  поради малкия размер на тези вихри.

Авиотех ООД, като вносител на свръхлеки самолети от този клас, може с увереност да предложи на своите клиенти  подобна система, базирана на модерни въздухоплавателни средства, сертифицирани по европейските норми за летателна годност с инсталирана на тях система за ултрамалообемно разпръскване.

Разгледайте в детайли предлаганата от нас за продажба агросистема тук

Кратка презентация на нейните характеристики можете да намерите тук

За повече информация, запитвания и цени - свържете се с нас!